พลังงานแสงอาทิตย์

เวบไชต์เชียงใหม่อัมเบลล่าใช้ พลังงานแสงอาทิตย์

เวบไชต์และอีเมล์ของเรา ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเซลล์แสงอาทิตย์ (photovoltaic) ผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ถ้าคุณมีเวบไชต์หรือบล็อค คุณอาจพิจารณาประหยัดพลังงานไฟไฟ้า โดยการใช้พลังแสงอาทิตย์แทน

เพราะนี่เป็นจุดเริ่มแรกในการประหยัดพลังงานและถนอมโลกของเรา

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายข้อมูลไม่ยุ่งยาก โปรด ติดต่อเรา หากคุณต้องการทราบละเอียด หรือตรงไปยังเพจ AISO บอกว่ารู้จักผ่านสุภาพร!