ข้อมูลที่ควรทราบก่อนสั่งสินค้า

ราคาสินค้า

การเสนอราคา เราจะแยกเสนอราคาสินค้า ราคาสั่งทำพิเศษ (ถ้ามี) ค่าส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตกรณีจ่ายโดยบัตรเครดิต ให้ท่านทราบล่วงหน้าทางอีเมล์ก่อนตกลงซื้อ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมโอนเงินขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและธนาคารที่ท่านใช้บริการ
ราคาที่เสนอมีอายุ 14 วันนับแต่วันที่นำเสนอ
กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามราคาสินค้า ราคาค่าขนส่ง
หมายเหตุ เมื่อท่านติดต่อเราพร้อมข้อมูลที่ต้องการเช่น จำนวน สี ขนาด หรือรายละเอียดอื่นๆจะช่วยให้เราเสนอราคาและให้บริการรวดเร็วขึ้น

การสั่งสินค้า

เราแนะนำให้ลูกค้ายืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมล์ สินค้าเราผลิตเมื่อมีการสั่งซื้อดัวนั้นหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้ว สินค้าที่ส่งไปยังท่านจะเป็นสินค้าที่ผลิตใหม่ ระยะเวลาผลิตส่วนใหญ่ประมาณ 7 - 14 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวน การสั่งพิเศษ เราจะแจ้งระยะเวลาการผลิตที่แน่นอนต่อท่านก่อนการสั่งซื้อ
ดังนั้นกรุณาสั่งสินค้าก่อนต้องการใช้งานอย่างน้อย 14 วัน

กรณีสั่งด่วน ต้องการใช้ด่วน โปรดแจ้งให้ทราบล่งหน้าเพื่อจะได้เร่งผลิตให้ทันเวลา สั่งด่วนพิเศษอาจมีค่าล่วงเวลา ค่าบริหารงานเฉพาะกิจประมาณ 400 - 700 บาท แล้วแต่กรณี

จำนวนขั้นต่ำ

ร่มเชียงใหม่ แบบถือ 10 คัน
ร่มเชียงใหม่ แบบกางในสวน 2 คัน
ร่มผ้าแพร 10 คัน
ร่มชายหาด 2 คัน
หรือปรึกษาเรา หากท่านไม่ต้องการจำนวนมาก

สั่งทำพิเศษ

สินค้าสั่งทำพิเศษเพื่อการใช้งานตามจุดประสงค์ ทางบริษัทจะแจ้งราคาสำหรับการสั่งทำพิเศษตามเนื้องาน กรุณาส่งรายละเอียดการสั่งพิเศษหรือ art work เพื่อการเสนอราคาที่เหมาะสม
หมายเหตุ บางครั้งทางโรงงานอาจปฏิเสธการสั่งทำพิเศษ กรณีที่เราไม่สามารถผลิตได้ เช่น ภาพ ที่ที่ต้องวาดโดยมือ ที่มีรายละเอียดมาก หรือโลโก้ เจาะจงสีที่เราผสมไม่ได้
เราป้องกันข้อมูลการสั่งทำพิเศษหรือโลโก้ของลูกค้าต่อสาธารณะและไม่นำไปเผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต

ค่าธรรมเนียมการสั่งทำพิเศษขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ราคาธรรมเนียมมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 750 - 1,250 บาท ราคานี้ไม่รวม ราคาสั่งทำพิเศษต่อชิ้น
ค่าธรรมเนียมนี้ใช้ในการทำตัวอย่าง สร้างบล็อด ทดลองสี ทดลองการวาดลาย จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ
งานสั่งทำพิเศษอาจออกมาไม่เหมือน art work ร้อยเปอร์เชนต์ เนื่องจากเป็นงานฝีมือ

การสั่งทำพิเศษมีจำนวนขั้นต่ำดังนี้
- เขียนชื่อบนด้ามพัด ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ
- สกรีน 200 ชิ้น
- ปริ้นข้อความบนสติกเกอร์ใสเพื่อติดบนด้ามพัด 200 ชิ้น
- hang tags ป้ายแขวนบนพัด 200 ชิ้น

วิธีจัดส่งสินค้า

วิธีส่งสินค้า
1. โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาขนส่ง 3-5 วัน
2. โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระยะเวลาขนส่ง 2-3 วัน
3. โดยบริษัท ทีเอ็นที จำกัด ส่งแบบ TNT domestic ระยะเวลาขนส่ง 2 วัน
4. ส่งโดยเครื่องบิน สำหรับงานเร่งด่วน ลูกค้ารับสินค้าที่สนามบินใกล้บ้าน

* หมายเหตุ ระยะเวลาขนส่งที่แจ้งข้างต้นเป็นระยะโดยประมาณ
เมื่อเราได้ทำการจัดส่งสินค้าที่ไปณษณีย์หรือทางบริษัทขนส่งมารับของออกจากโรงงาน เราจะยืนยันการส่งสินค้าทางอีเมล์พร้อมกับหมายเลขติดตามการส่งของ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ทางเวบไชต์ของไปรษณีย์และบริษัท TNT domestic หรือ DHL domestic (ยกเว้นวิธีส่งลงทะเบียน ไม่มีระบบตรวจสอบทางออนไลน์)

วิธีชำระเงิน

เมื่อท่านยืนยันการสั่งสินค้า เราจะส่งใบแจ้งราคาสินค้าพร้อมรายละเอียดสินค้าและข้อมูลการชำระเงินมายัง ท่าน เมื่อชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งกลับมายังเรา เราจะเริ่มผลิตสินค้าในวันรุ่งขึ้น
ท่านสามารถชำระเงินโดย
1. โอนเงินทางธนาคาร
2. โอนเงินทางเอทีเอ็ม
3. โดยบัตรเครดิต ผ่านทางเวบไชต์ paypal.com

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า

ทางโรงงานเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญ สินค้าทุกชนิดทุกชิ้น จะได้รับการตรวจสอบระหว่างการผลิต หลังจากการผลิตและก่อนบรรจุลงหีบห่อก่อนส่งไปยังลูกค้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันการผิดพลาดของรายละเอียดสินค้าและมั่นใจว่าสินค้าที่ส่งไปยังลูกค้ามีมาตรฐานตามที่โรงงานกำหนด

การส่งสินค้าคืนและการคืนเงิน

กรณีสินค้าส่งไปถึงท่าน มีรอยแตกหัก หรือชำรุดจากการขนส่ง กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบ พร้อมแนบภาพถ่าย เมื่อเราได้ทำการตรวจสอบแล้ว เราขอให้ท่านส่งของกลับมาที่โรงงานภายใน 7 วัน สินค้าต้องกลับในหีบห่อเดิมและต้องไม่มีการใช้สินค้า ทั้งนี้การส่งกลับต้องได้รับการยินยอมจากทางโรงงานก่อน การคืนเงินค่าสินค้าขึ้นอยู่กับความผิดพลาดหรือการชำรุดของสินค้า เป็นกรณีๆไป โดยทางบริษัทจะทำการตกลงกับท่านเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย

ลิขสิทธิ์

เวบไชต์เชียงใหม่อัมเบลล่าดอทคอม ดำเนินการโดยโรงงานทำร่มสุนิษา รูปภาพ รหัสสินค้า เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ทางบริษัทไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือดัดแปลง

ข้อแนะนำ

ทางบริษัทยินดีรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงสินค้า บริการและการนำเสนอ ความคิดเห็นของท่านมีประโยชน์ต่อเราและชาวบ้านผู้มีส่วนในการผลิตร่ม กรุณาติดต่อเรา

อัพเดทเมื่อ 28 กรกฏาคม 2559