เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดของเวบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ สุนิษา เพชรเสนา โรงงานทำร่มสุนิษา เชียงใหม่ ประเทศไทย ข้อความและภาพจัดทำและสงวนลิขสิทธิ์โดยสุนิษา เพชรเสนา โรงงานทำร่มสุนิษา ยกเว้นภาพจำนวนห้าภาพที่ทางเวบซื้อมาจากช่างภาพทั้งในและต่างประเทศ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อความและส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของภาพถ่ายไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือละเมิด ลิขสิทธิ์จะต้องถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

เครื่องหมายการค้า

เชียงใหม่ อัมเบลล่า™ แฟชั่นดั้งเดิม เป็น เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เจ้าของคือ สุนิษา เพชรเสนา โรงงานร่มสุนิษา จังหวัดเชียงใหม่
ร่มคลาสสิคเชียงใหม่™ เป็น เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เจ้าของคือ สุนิษา เพชรเสนา โรงงานร่มสุนิษา จังหวัดเชียงใหม่
ร่มคลาสสิคบ่อสร้าง™ เป็น เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เจ้าของคือ สุนิษา เพชรเสนา โรงงานร่มสุนิษา จังหวัดเชียงใหม่

ห้ามมิให้ผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือละเมิด ลิขสิทธิ์จะต้องถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้